Nyheder

Fristen for indkomne forslag og kandidater er nu overskredet, og den endelige dagsorden for NHF’s generalforsamling kan hermed annonceres.

 

Der har allerede været indkaldt til generalforsamlingen lørdag d. 3. juni 2017, klokken 12.00, på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby, samt anmodet om indsendelse af indgående forslag fra medlemmerne, og ikke mindst kandidater, til formandsposten, bestyrelsen, suppleanter, og revisorer.

 

Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne, og således kun det indkomne forslag fra bestyrelsen omkring justering af kontingentet for de kommende år.

 

For indkomne kandidater, har Christian Raavig og nuværende suppleant til bestyrelsen Morten Ploug Jørgensen meldt sit kandidatur ind til bestyrelsen.

 

Den endelige dagsorden fremgår derfor herunder.

 

OBS!!

 

Efter generalforsamlingen afholdes der sommerfest for foreningens medlemmer, på sammen adresse, hvor vi forventer at grille og hygge med de som ønsker at bliver efter generalforsamlingen. Deltagelse til sommerfest skal ske til kasserer@nhf.dk, således at vi kan planlægge og indkøbe i forhold til antallet af deltagere til festen.

 

Generalforsamlingens endelige dagsorden 2017, jf. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af stemmetællere, mindst 2

 

3. Formandens beretning

 

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse

 

5. Indkomne forslag

 

Ændrede medlemspriser.

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne stemmer om beslutningen om at ændre kontingentet for medlemskab af foreningen. Det foreslås, at man fremadrettet vil tilbyde følgende medlemsskaber, med følgende priser:

 

Ordinært medlem: 100 kr/år.

 

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ingen blade fra foreningen.

 

Ordinært medlem, med blad abonnement: 300 kr/år.

 

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.

 

Familiemedlemskab: 350 kr/år.

 

Fuld adgang for hustanden, til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv. stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.

 

6. Valg: A. Formand på valg.

 

• Rune Wæhrens (På valg hvert år) (Genopstiller ikke).

 

Nye kandidater til Formandsposten:

 

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

• Mark Lundberg (ikke på valg i år)

• Charlotte K. Treschow (ikke på valg i år)

• Peter Karlsson (ikke på valg i år)

• Sune Obsen Næstformand (på valg i år) (Genopstiller ikke)

• Janni Albrektsen Kasserer (på valg i år)

• Søe Pedersen (på valg i år) (Genopstiller ikke).

 

Nye kandidater til Bestyrelsen:

 

· Morten Ploug Jørgensen

· Christian Raavig

 

C. Suppleanter

 

• Christian Nielsen (på valg hvert år)

• Henrik Nielsen (på valg hvert år)

 

D. Revisorer

 

• Jesper Iversen (på valg hvert år)

• Søren Werther (på valg hvert år) (Genopstiller)

 

7. Eventuelt

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Indkaldelse til generalforsamling 2017

 

Vi er ved at nærme os årets kommende generalforsamling.

I første omgang indkaldes der til generalforsamlingen lørdag d. 3. juni 2017, klokken 12.00, på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby, samt anmodes om indsendelse af indgående forslag fra medlemmerne, og ikke mindst kandidater, til formandsposten, bestyrelsen, suppleanter, og revisorer jf. indkaldelsen.

 

Sidste frist for indmelding af kandidater, og indkommende forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 23. april 2017. Forslag og kandidater kan meldes ind via formand@nhf.dk.

 

Efter generalforsamlingen afholdes der sommerfest for foreningens medlemmer, på sammen adresse, hvor vi forventer at grille og hygge med de som ønsker at bliver efter generalforsamlingen. Deltagelse til sommerfest skal ske til kasserer@nhf.dk, således at vi kan planlægge og indkøbe i forhold til antallet af deltagere til festen.

 

Generalforsamlingens dagsorden 2017, jf. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af stemmetællere, mindst 2

 

3. Formandens beretning

 

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse

 

5. Indkomne forslag

 

Ændrede medlemspriser

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne stemmer om beslutningen om at ændre kontingentet for medlemskab af foreningen. Det foreslås, at man fremadrettet vil tilbyde følgende medlemsskaber, med følgende priser:

Ordinært medlem: 100 kr / år

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ingen blade fra foreningen.

Ordinært medlem, med blad abonnement: 300 kr / år

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.

Familiemedlemskab: 350 kr / år

Fuld adgang for hustanden, til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.

 

6. Valg: A. Formand på valg

• Rune Wæhrens (På valg hvert år) (Genopstiller ikke)

 

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

• Mark Lundberg (ikke på valg i år)

• Charlotte K. Treschow (ikke på valg i år)

• Peter Karlsson (ikke på valg i år)

• Sune Obsen Næstformand (på valg i år)

• Janni Albrektsen Kasserer (på valg i år)

• Søe Pedersen (på valg i år) (Genopstiller ikke).

 

C. Suppleanter

• Henrik Nielsen (på valg hvert år)

• Morten Ploug Jørgensen (på valg hvert år)

 

D. Revisorer

• Jesper Iversen (på valg hvert år)

• Søren Werther (på valg hvert år)

 

7. Eventuelt

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Forum lukkes ned d. 15/3-2017:

 

Kære NHF'ere.

Vi har valgt at vores nuværende forum skal lukkes ned grundet tekniske problemer og en gammel platform.

 

Da vi ikke længere har mulighed for at opdatere forummet, lukke nye medlemmer ind og hjælpe eksisterende medlemmer har vi valgt at lukke forum pr. d. 15/3-2017

Det gamle forum bliver arkiveret og vil fremadrettet kun kunne bruges som et opslagsværk, og man har ikke muligheden for at kommentere på de forskellige tråde.

Derudover vil der ikke være adgang til private beskeder i forum, så har du noget der skal gemmes, skal det ske inden deadline d. 28/2-2017.

 

Vi arbejder på at kunne tilbyde vores medlemmer et nyt forum.

Desværre har vi pt ikke en tidshorisont på hvornår dette sker, så vi beder jer om at væbne jer med tålmodighed.

 

Vi håber på forståelse for denne beslutning.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kære medlemmer.

 

Da vi desværre alt for ofte oplever at folk glemmer at melde adresseændring til os i forbindelse med udsendelse af kontingent opkrævning beder jeg jer alle nu om at sende mig en mail på kasserer@nhf.dk hvis i inden for det seneste år har skiftet adresse.

 

Der udover vil vi meget gerne have muligheden for i fremtiden at kunne sende kontingentet ud via jeres e-boks (vi er ved at undersøge muligheden herfor) og derfor beder jeg jer om også at sende mig en mail med jeres e-mail adresse så vi har mulighed for at få kontakt til jer.

 

Alle henvendelser vedr. adresseændring samt info omkring jeres mail bedes venligst sendt til: kasserer@nhf.dk

 

Pft.

 

Janni Albrektsen

 

Kasserer i NHF