Nyheder

HVAD ER DER SKET >> I FORENINGEN

Nyheder

Dagsorden Generalforsamling 2018 - Nordisk Herpetologisk Forening


Lørdag d. 2. juni kl 11:00 på Fyn, Vissenbjerg terrarie.

Læs hele dagsordenen her

___________________________________________________________________________________________________________________________________


NHF byder til dialogmøde i Vissenbjerg terrariet d. 24 marts, klokken 11

Adressen er:

Kirkehelle 5

5492 Vissenbjerg


Til mødet kan foreningens virke, berettigelse og muligheder drøftes.


Er der overhovedet en fremtid som en forening som NHF, og hvordan kan vi i fremtiden løfte byrden, medlemmer som ikke medlemmer?

Kom og få en fysisk snak, med ideer og muligheder, og hør om de udfordringer og prioriteringer, en hobby som vores står overfor. Der mangles hænder til mange opgaver, så hvis du går med et lille ønske om noget foreningsarbejde, med andre engagerede mennesker, så kom og hør nærmere om hvad det indebærer."


Bagefter der gratis entré til terrariet.


Mødet er for alle, både folk med og uden medlemskab af foreningen.


Tilmelding kan ske til kasserer@nhf.dk

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Kære NHF medlemmer


Så blev der endelig tid til at skrive et nyhedsbrev. Vi håber I har haft en god jul og et godt nytår.


Det bliver et længere et af slagsen, da der er mange punkter at samle op på, og vi lægger ud med at indkalde til generalforsamling.


Generalforsamlingen vil i år finde sted 2. juni i Terrariet Vissenbjerg på Fyn. Dagsorden og opstillede kandidater vil blive offentliggjort på www.NHF.dk senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen, jvf. vedtægterne. Kandidater og forslag bedes sendt til bestyrelsen inden 30. april.


Og så til nyhederne; vi lægger ud med bladet.


Redaktionen har bestemt ikke siddet stille, men har været på jagt efter ny trykker siden det seneste blad blev sendt af sted. Vi har nu fundet et firma, der ser lovende ud, og besluttet at prøve dem af; først med dette nyhedsbrev, dernæst med et blad.

Vi har desværre kun artikler nok på lager til at udgive et enkelt blad, og vi opfordrer derfor jer medlemmer til at indsende materiale til redaktion@nhf.dk

Højest på redaktørens ønskeliste er selvfølgelig færdige artikler, men hvis du ligger inde med billeder fra en spændende tur, eller et interessant terrarieprojekt, og ikke føler dig som den store forfatter, er du velkommen til at kontakte redaktionen alligevel. Ligeledes er spirende forfattere velkomne til at melde sig, så kan det være vi kan sætte nogle gode partnerskaber op.

Ideer til emner, I gerne ser artikler om i fremtiden, er også velkomne på denne mail.Sociale arrangementer vil vi forsøge at have flere af i 2018, og vi lægger ud med at invitere til et vinterarrangement i Den Blå Planet på Amager d. 25. februar 2018. Vi håber at mange medlemmer vil benytte sig af at dyrene er lagt i dvale og tage turen til Hovedstaden.

Der vil være rundvisning fra 14:30-15:45 af Thomas Friis, lederen af saltvandsafdelingen. Thomas er en engageret fortæller med stor viden, og svarer meget gerne på spørgsmål fra alle deltagere. Thomas har tidligere ejet Klovnfisken på Frederiksberg, og har ligeledes været foregangsmand i saltvandshobbyen i mange år.

Vi mødes alle sammen i foyeren 14:00-14:20, hvorefter vi vil blive henvist til start lokation på planeten. Efter rundvisningen har vi fået tildelt et lokale, hvor vi sammen kan nørde diverse indtryk eller gå på egen opdagelse som normal gæst. NHF byder desuden på en sandwich eller lignende.

Deltagelse er gratis for NHF-medlemmer. For familiemedlemskab gælder dette for dem der bor på adressen for medlemskabet. Hvis der er ledige pladser, kan ekstra gæster deltage for en merpris på kr. 220,-.

Tilmelding skal ske til kasserer@nhf.dk


Derudover bliver dette året hvor vi sætter gang i dialogmøder. Disse er åbne for alle der har interesse i at høre om NHF og komme med indspark til hvad der skal ske fremover, medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Vi vil forsøge at komme hele landet rundt, og har i første omgang planlagt følgende datoer:


4. Februar på Sydsjællands Reptilmesse, Næstved

3. Marts på Aarhus Reptilmesse, Aarhus

24. Marts i Terrariet, Vissenbjerg


Husk at NHF-medlemmer har gratis adgang til Vissenbjerg  den første lørdag i hver måned. I forbindelse med dialogmødet tilbyder Terrariet i øvrigt gratis entre for alle deltagere til mødet.


NHF har valgt at støtte op økonomisk om arrangementet Scandinavian Herpetological Symposium der ligger 22. september 2018 i København. Det tegner til at blive en interessant dag med foredrag fra internationale talere inden for et bredt emnefelt, og vi glæder os til at se hvad der ellers dukker op på programmet.


På den digitale front har vi fået en flot hjemmeside, der i fremtiden vil blive opdateret og udbygget. Vi er glade for at se masser af aktivitet på Facebookgruppen, men det kan selvfølgelig ikke erstatte det forum, vi engang havde. Bag kulisserne arbejder vi på at finde den rette opskrift til et nyt forum, hvor trådene fra det gamle forum også vil være at finde som arkiv, uden mulighed for at rette i det skrevne.

Denne erfaringsbase er guld værd, og sammenlagt med den planlagte digitalisering af tidligere NHF-blade og al den nye viden, vi håber at se delt på det nye forum, vil vi få en omfattende videnssamling til glæde for både nye og gamle i hobbyen.


Med tiden skal vi bruge både en ny webmaster, folk til arbejdsgruppe, og moderatorer til at holde folk i snor på det kommende forum. Hvis der allerede nu sidder nogen, der har interesse i disse opgaver, hører vi gerne fra jer


Til sidst en oplysning omkring lovgivning:

Fødevarestyrelsen har meldt ud at der vil komme en ændring i Bekendtgørelse 1365 om erhvervsmæssig handel med dyr, således at pasningsvejledninger ikke længere skal godkendes af Fødevarestyrelsen, men stadig udleveres. Dette kan vi i NHF ikke stå inde for, og har derfor indgivet et høringssvar til dette inden fristens udløb. Såfremt ændringen bliver indført, ønsker vi at de af NHF udarbejdede pasningsvejledninger bliver fjernet fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Dette vil der blive fulgt op på løbende.


De bedste hilsner

NHF Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________


NHF Fyn inviterer til generalforsamling


Generalforsamling afholdes onsdag d. 21/3 kl. 20 hos formanden Pernille Lund Hansen.


Adressen kan sendes med pb på Facebook, eller ved kontakt på nedenstående mailadresse.


Dagsorden (jævnfør vedtægter):


1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere, mindst 2

3. Formandens beretning

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg: A. Formand

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

C. Suppleanter

D. Revisorer

7. Eventuelt


Arrangementet er kun for medlemmer af NHF. Foreningen er vært ved lidt forfriskninger. Tilmelding er ikke nødvendig, men vil lette planlægningen og kan ske på formand.nhf.fyn@gmail.com.


Mange hilsner

Bestyrelsen, Fynskredsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Fristen for indkomne forslag og kandidater er nu overskredet, og den endelige dagsorden for NHF’s generalforsamling kan hermed annonceres.


Der har allerede været indkaldt til generalforsamlingen lørdag d. 3. juni 2017, klokken 12.00, på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby, samt anmodet om indsendelse af indgående forslag fra medlemmerne, og ikke mindst kandidater, til formandsposten, bestyrelsen, suppleanter, og revisorer.


Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne, og således kun det indkomne forslag fra bestyrelsen omkring justering af kontingentet for de kommende år.


For indkomne kandidater, har Christian Raavig og nuværende suppleant til bestyrelsen Morten Ploug Jørgensen meldt sit kandidatur ind til bestyrelsen.


Den endelige dagsorden fremgår derfor herunder.


OBS!!


Efter generalforsamlingen afholdes der sommerfest for foreningens medlemmer, på sammen adresse, hvor vi forventer at grille og hygge med de som ønsker at bliver efter generalforsamlingen. Deltagelse til sommerfest skal ske til kasserer@nhf.dk, således at vi kan planlægge og indkøbe i forhold til antallet af deltagere til festen.


Generalforsamlingens endelige dagsorden 2017, jf. vedtægterne:


1. Valg af dirigent


2. Valg af stemmetællere, mindst 2


3. Formandens beretning


4. Regnskabet fremlægges til godkendelse


5. Indkomne forslag


Ændrede medlemspriser.

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne stemmer om beslutningen om at ændre kontingentet for medlemskab af foreningen. Det foreslås, at man fremadrettet vil tilbyde følgende medlemsskaber, med følgende priser:


Ordinært medlem: 100 kr/år.


Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ingen blade fra foreningen.


Ordinært medlem, med blad abonnement: 300 kr/år.


Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.


Familiemedlemskab: 350 kr/år.


Fuld adgang for hustanden, til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv. stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.


6. Valg: A. Formand på valg.


• Rune Wæhrens (På valg hvert år) (Genopstiller ikke).


Nye kandidater til Formandsposten:


B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer


• Mark Lundberg (ikke på valg i år)

• Charlotte K. Treschow (ikke på valg i år)

• Peter Karlsson (ikke på valg i år)

• Sune Obsen Næstformand (på valg i år) (Genopstiller ikke)

• Janni Albrektsen Kasserer (på valg i år)

• Søe Pedersen (på valg i år) (Genopstiller ikke).


Nye kandidater til Bestyrelsen:


· Morten Ploug Jørgensen

· Christian Raavig


C. Suppleanter


• Christian Nielsen (på valg hvert år)

• Henrik Nielsen (på valg hvert år)


D. Revisorer


• Jesper Iversen (på valg hvert år)

• Søren Werther (på valg hvert år) (Genopstiller)


7. Eventuelt


___________________________________________________________________________________________________________________________________


Indkaldelse til generalforsamling 2017


Vi er ved at nærme os årets kommende generalforsamling.

I første omgang indkaldes der til generalforsamlingen lørdag d. 3. juni 2017, klokken 12.00, på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby, samt anmodes om indsendelse af indgående forslag fra medlemmerne, og ikke mindst kandidater, til formandsposten, bestyrelsen, suppleanter, og revisorer jf. indkaldelsen.


Sidste frist for indmelding af kandidater, og indkommende forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 23. april 2017. Forslag og kandidater kan meldes ind via formand@nhf.dk.


Efter generalforsamlingen afholdes der sommerfest for foreningens medlemmer, på sammen adresse, hvor vi forventer at grille og hygge med de som ønsker at bliver efter generalforsamlingen. Deltagelse til sommerfest skal ske til kasserer@nhf.dk, således at vi kan planlægge og indkøbe i forhold til antallet af deltagere til festen.


Generalforsamlingens dagsorden 2017, jf. vedtægterne:


1. Valg af dirigent


2. Valg af stemmetællere, mindst 2


3. Formandens beretning


4. Regnskabet fremlægges til godkendelse


5. Indkomne forslag


Ændrede medlemspriser

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne stemmer om beslutningen om at ændre kontingentet for medlemskab af foreningen. Det foreslås, at man fremadrettet vil tilbyde følgende medlemsskaber, med følgende priser:

Ordinært medlem: 100 kr / år

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ingen blade fra foreningen.

Ordinært medlem, med blad abonnement: 300 kr / år

Fuld adgang til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.

Familiemedlemskab: 350 kr / år

Fuld adgang for hustanden, til medlemsmøder, feltture, interessegrupper mv.. Stemmeret på Generalforsamlingen. Modtager ét eksemplar af alle blade som udgives fra foreningen.


6. Valg: A. Formand på valg

• Rune Wæhrens (På valg hvert år) (Genopstiller ikke)


B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

• Mark Lundberg (ikke på valg i år)

• Charlotte K. Treschow (ikke på valg i år)

• Peter Karlsson (ikke på valg i år)

• Sune Obsen Næstformand (på valg i år)

• Janni Albrektsen Kasserer (på valg i år)

• Søe Pedersen (på valg i år) (Genopstiller ikke).


C. Suppleanter

• Henrik Nielsen (på valg hvert år)

• Morten Ploug Jørgensen (på valg hvert år)


D. Revisorer

• Jesper Iversen (på valg hvert år)

• Søren Werther (på valg hvert år)


7. Eventuelt

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Forum lukkes ned d. 15/3-2017:


Kære NHF'ere.

Vi har valgt at vores nuværende forum skal lukkes ned grundet tekniske problemer og en gammel platform.


Da vi ikke længere har mulighed for at opdatere forummet, lukke nye medlemmer ind og hjælpe eksisterende medlemmer har vi valgt at lukke forum pr. d. 15/3-2017

Det gamle forum bliver arkiveret og vil fremadrettet kun kunne bruges som et opslagsværk, og man har ikke muligheden for at kommentere på de forskellige tråde.

Derudover vil der ikke være adgang til private beskeder i forum, så har du noget der skal gemmes, skal det ske inden deadline d. 28/2-2017.


Vi arbejder på at kunne tilbyde vores medlemmer et nyt forum.

Desværre har vi pt ikke en tidshorisont på hvornår dette sker, så vi beder jer om at væbne jer med tålmodighed.


Vi håber på forståelse for denne beslutning.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Kære medlemmer.


Da vi desværre alt for ofte oplever at folk glemmer at melde adresseændring til os i forbindelse med udsendelse af kontingent opkrævning beder jeg jer alle nu om at sende mig en mail på kasserer@nhf.dk hvis i inden for det seneste år har skiftet adresse.


Der udover vil vi meget gerne have muligheden for i fremtiden at kunne sende kontingentet ud via jeres e-boks (vi er ved at undersøge muligheden herfor) og derfor beder jeg jer om også at sende mig en mail med jeres e-mail adresse så vi har mulighed for at få kontakt til jer.


Alle henvendelser vedr. adresseændring samt info omkring jeres mail bedes venligst sendt til: kasserer@nhf.dk


Pft.


Janni Albrektsen


Kasserer i NHF