Referater

Generalforsamling NHF 3. juni 2017

 

Velkommen til GF i NHF 2017. Dagsorden er sendt ud i hht vedtægter, det samme med indkaldelse. Der er ingen indsigelser til dette og GF startes med 15 deltagere.

 

1.Valg af dirigent: Sune vælges.

Charlotte vælges som referent.

 

2.Stemmetællere: Susse og Søe melder sig.

 

3.Formandens beretning (skrevet af næstformand Sune Obsen).

 

NHF Aktiviteter 2016/2017

Hermed formandens beretning leveret af bestyrelsen dette år, da formanden Rune Wæhrens grundet voksende arbejdsbyrde og helbredsmæssige årsager desværre ikke kan deltage og aflægge årsberetning i år, af samme grund har han også valgt ikke at genopstille til posten som formand. Men Rune vil også i fremtiden støtte op omkring foreningen, og ønsker den nye bestyrelse held og lykke med fremtiden, og takker for et godt samarbejde i gennem de sidste år.

 

Bestyrelsen har derfor hjulpet med at løfte formandens opgaver, og aflægger også årsberetningen på dette års generalforsamling.

 

Overordnet vil jeg starte med at præsentere de mange aktiviteter, som foreningen har stået for i løbet af året, og også afslutningsvis sige lidt om bestyrelsens arbejde det sidste år, og de initiativer som har været drøftet i løbet af året. Om den kommende bestyrelse vil følge disse initiativer op, er naturligvis op til den kommende bestyrelse.

 

Siden sidste generalforsamling har NHF været engageret i en del formidlingsarrangementer, landet over.

 

På de mange messer som holdes, er NHF en fast deltager, med en stor stand med formidling til alle om krybdyr og padder, både hjemmehørende arter i den danske natur, og i forhold til terrariehobbyen. Det er en vigtig del af NHF’s aktiviteter.

 

Bland de formidlings aktiviteter som NHF har arrangeret, er deltagelse ved følgende arrangementer:

 

Formidling:

 

NHF får rigtig mange henvendelser om foreningens deltagelse til diverse arrangementer, og ønske om at vi stiller op med formidling og fremvisning af dyr mv. Vi kan desværre ikke løfte alle invitationer, men forsøger at deltage i flest mulige arrangementer, i det omfang der er frivillige som kan få det til at passe. I 2016 og 2017, har følgende formidlingsaktiviteter været gennemført.

 

2016

 

31. januar 2016 – Sydsjællands Reptilmesse – Formidling

1. uge i marts 2016 – Brevkasse på Facebook – Dansk Dyreværn Århus - Formidling

2. april 2016 – Hedensted messen - Formidling

7. maj 2016 – Rødovre messen - Formidling

13. august 2016 – Sydsjællands Reptilmesse – Akutmessen – Formidling

3. september 2016 - Terra Århus messe- Formidling

1. oktober 2016 – Rødovremessen - Formidling

2. oktober 2016 - Dansk Dyreværn i Tranbjerg åbent hus arrangement - formidling

15. oktober 2016 – Hvidovre Fugleforenings udstilling - Formidling

14.-15. oktober – Harry Potter Festival i Odense - Formidling

5. november 2016 – Hedensted messen – Formidling

19.-20. november 2016 – Naturhistorisk Museum Århus – Slangeskind og gåsehud – Formidling

 

2017

 

5. februar 2017 – Sydsjællands Reptilmesse – Formidling

2. april 2017 – Hedensted messen – Formidling

6. maj 2017 – Rødovre messen - Formidling

 

Tak til alle frivillige for deres engagement i disse aktiviteter, og tak til de medlemmer i hele landet, som stiller op til de mange messer, og leverer et stykke arbejde for at formidle om krybdyr og padder, og terrariehobbyen.

 

Arrangementer:

 

NHF arrangerer og deltager også i aktiviteter for medlemmerne. Ambitionen for arrangementer er større end hvad der er præsteret i 2016, men det kan knibe med opbakningen fra medlemmerne til disse arrangementer, og også med aktive medlemmer, som vil være med til at arrangere aktiviteter. Bestyrelsen håber at det kommende år, vil betyde flere arrangementer, og større opbakning til de initiativer som tages.

 

Følgende medlems aktiviteter har været holdt i 2016/2017:

 

28. maj 2016 – Vissenbjerg Terrariet – NHF udflugt "bag kulisserne"

17-19. juni 2016 – Bioblitz Værløse Flyvestation – Registrering af arter

9. april 2017– Holmegårds Mose – Naturpleje

 

Feltture:

 

Dette forår har desværre vist sig at være med meget skiftende vejr, hvorfor en del af de ture som foreningen ville have arrangeret i særligt Jylland ikke blev til noget, da vejrudsigten ikke gjorde det formålstjenstligt at annoncere ture de dage det kunne passe for arrangørerne.

 

Nogle feltture har dog været gennemført, specielt på Sjælland, som både har været annonceret bredt til alle medlemmer, og til medlemmer at Interessegruppe Sjælland (IGS).

 

IGS tur til Allerød Sø 26. marts 2017

IGS tur til Allerød Sø 2. april 2017

IGS tur Greve strand 7. april 2017

 

Vi håber at mange medlemmer selv er nået ud på de gode dage, og har fået mange spændende oplevelser og observationer fra den danske natur, eller andre steder i verden.

 

I sommeren 2016 har NHF ved Søe Pedersen, deltaget aktivt i et bevarelsesprojekt for strandtudsen, Epidalea calamita, i området omkring Randers, i samarbejde med Randers Naturcenter. Det resulterede i at der i udvalgte vandhuller blev udsat omkring 3000 ny-forvandlede strandtudser, og haletudser, fordelt med ca. halvt af hver. Projektet forventes videreført i 2017, og forhåbentligt med et tilsvarende positivt resultat.

 

NHF-arrangementer, både landsdækkende og de lokale, oplever meget svingene deltagelse, hvorfor vi fra bestyrelsens side må opfordre alle medlemmer til at deltage i de spændende arrangementer som der arrangeres. Det er en god mulighed for at få nye oplevelser, styrke sit netværk, og dele erfaringer med andre. Hvis medlemmer har ideer til arrangementer, eller ønsker at stå for et arrangement, er man naturligvis altid velkommen til, at kontakte bestyrelsen for at se om det er muligt at arbejde videre med dette.

 

NHF’s aktiviteter støttes af Kulturstyrelsen, og vi takker Kulturstyrelsen mange gange for deres driftsstøtte, som tillader NHF at afholde og være med til disse mange arrangementer.

 

Møder kontakt til myndigheder mv.:

 

Rune Wæhrens og Søe Pedersen har i 2016 og 2017 deltaget i flere møder i Dansk Insektnetværk for, at følge med i udviklingen omkring EU og myndighedernes arbejde med at regulere reglerne for produktion og salg af foderinsekter fremadrettet, nu hvor der debatteres om brug af insekter til dyrefoder i landbruget, og som humane fødevarer, som proteinkilde. Møderne har handlet om de kommende regler og de mange forskellige interesser der er for produktion og salg af foderinsekter. NHF har naturligvis primært interesse i, at sikre sig, at der levnes plads til, at der kan produceres og handles med foderdyr i et omfang som minder mest muligt om de vilkår vi kender nu. Men vi må også erkende at vi i det store billede er en niche sammenlignet med landbruget, og deres interesser.

 

29. august 2016 – Insektmøde – info omkring lovgivning af opdræt og brug af insekter til fodring af hobbydyr

8. februar 2017 - Insektmøde – info omkring lovgivning af opdræt og brug af insekter til fodring af hobbydyr

 

I august 2016, rejste Rune Wæhrens og Søe Pedersen til Kina, for at deltage ved den 8. World Congress of Herpetology i Kina, 15.-21. august. Deltagelsen skete for egen regning, og var en kongres med en samling af mange organisationer som relaterer sig til herpetologien. Det var nogle dage som bød på en række spændende oplæg.

 

Bestyrelsen har siden sensommeren, forsøgt at få afklaret en situation fra Terra messen i Århus i september 2016, hvor der blev gennemført myndighedskontrol, som udfordrede en del udstillere som kommercielle, og som desværre ikke helt klart blev afklaret på messen fra myndighedernes side. Bestyrelsen har af et par gange, forsøgt at komme i dialog med Fødevarestyrelsen, for at få afklaret hvorledes man fremadrettet skal forholde sig på messerne, og hvordan Fødevarestyrelsen tolker på reglerne for kommerciel omsætning af dyr og foder. Desværre har det ikke været muligt, at få en tilbagemelding, idet området er nedprioriteret politisk, og der i samme periode udbrød fugleinfluenza i Danmark, som Fødevarestyrelsen har prioriteret højere end besvarelsen af bestyrelsens henvendelser. Det er bestyrelsens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke følges op på den konfronterende kontrol fra Fødevarestyrelsens side ved kommende messer. Skulle det mod forventning ske, vil man naturligvis igen bringe sagen op.

 

Bladet:

 

To udgivelser i dette år 2016/2017. Det sidste blad er netop trykt, og skulle være på vej med Postnord. Der har været en del udfordringer med bladet, som dog i år desværre har været af personlig karakter, da vores redaktør desværre har haft for meget at se til, og derfor ikke har kunnet færdiggøre det andet blad så tidligt som oprindeligt ønsket. Men bladet blev færdigt og er nu omsider på vej ud til jer medlemmer. Sådan er vilkårene nogle gange, når vi som frivillige skal balancere arbejds-, privat- og foreningsliv.

 

Da der fra mange af de foregående år, har været relativt store optryk af de enkelte udgivelser, tog foreningen i foråret initiativ til, at få afviklet noget af det store lager af blade som foreningen har, og som vi kun langsomt har fået solgt af over årene. Medlemmerne fik derfor tilbudt, at man kunne skrive til Lars Skov, og oplyse sit medlemsnummer, og hvilke udgivelser man ønskede, desværre er ikke alle udgivelser på lager, og afklaring af hvilken messe man ønskede at afhente bladene på. Det hele kvit og frit. Så længe der er blade til dette, er det muligt at henvende sig til Lars Skov på bladsalg@nhf.dk for at forhøre sig om netop den udgivelse man mangler eller ønsker stadig findes. I kan finde mere om dette tilbud på NHF’s forum, og Facebook-side, eller ved at kontakte Lars Skov. Vi håber naturligvis, at medlemmerne vil tage i mod tilbuddet, og få suppleret deres udgivelser, med de numre de måtte mangle.

 

Bestyrelsens arbejde i det forgangne år, og overvejelser om fremtiden:

 

I de seneste år har der været en del snak om politisk modstand mod terrariehobbyen i Europa. I en periode har der været lidt stilstand i udviklingen af begrænsninger for hobbyen, efter at man i Tyskland, Belgien, og Nederlandene har ændret reglerne for en del af terrariehobbyen.

 

Bestyrelsen fornemmer, at der nu er ved at være optræk til nye initiativer som kan få indflydelse på terrariehobbyen. Nogle af disse er dog initiativer, som tages netop for at beskytte hjemmehørende arter af krybdyr og padder i Europa, hvilket NHF naturligvis også må hilse velkomment, hvis man kan balancere disse indskrænkninger til at være reelle, og veldokumenterede, og man ikke overimplementerer begrænsende foranstaltninger i den forbindelse.

 

Det ser ud til, at arbejdet med at se på invasive arter i Europa fortsætter i EU-regi, med harmoniserede regler, som kan få konsekvenser for hvilke arter man på sigt kan holde i fangenskab.

 

Desuden ser det også ud til, at der i EU arbejdes på at indføre harmoniserede positivlister for hold af eksotiske dyr, som kan få indflydelse i alle medlemsstater, herunder også i Danmark. Bestyrelsen forventer at få adgang til at deltage i høringer, og drøftelser om de kommende regler, således at NHF kan forsøge at få indflydelse på processen, og ikke mindst resultatet af positivlisterne, i tilfælde af at disse vil blive en realitet.

 

Bestyrelsen vil følge udviklingen, og at gå i dialog om arbejdet fremadrettet. Den afgående formand, har lovet at hjælpe med at overdrage kontakter til bl.a. europæiske organisationer, som arbejder med samme ambitioner som NHF. Men det er en balance mellem terrariehobbyens interesser for hold af dyr i fangeskab, og bevarelsen af Europas krybdyr og padder i den vilde natur, som begge er vigtige set med foreningens øjne.

 

I efteråret 2016 har der været en del debat omkring NHF og foreningens fremtidsperspektiv. Dette har også været beskrevet i det seneste nyhedsbrev fra marts 2017. Bestyrelsens ambition er fortsat at arbejde videre med en proces som skal afdække hvordan foreningen fremad kan udvikle sig så særligt foreningens medlemmer, men også ikke medlemmer, mener at foreningen bedre kan se at foreningen har en berettigelse, og noget at tilbyde medlemmerne. Bestyrelsen ser fortsat at arbejdet med udfordringer i relation til lovgivning og regler er vigtige at have fokus på, men der er også et ønske om, at tilbyde bedre arrangementer til medlemmerne, samt at udvikle arbejdet med formidling yderligere.

 

I den sammenhæng foreslår bestyrelsen også på dette års generelforsamling, at man ændrer på medlemskontingenterne, for at tilpasse kontingenterne til de udgifter som er forbundet med driften af foreningens aktiviteter, samt for at gøre det mere attraktivt at være medlem af foreningen.

 

I marts 2017 har bestyrelsen måtte lukke foreningens forum. En rigtig ærgerlig situation, men som allerede var varslet på sidste års generelforsamling. Bestyrelsen har i løbet af det sidste år forsøgt at afklare om der var tekniske løsninger som kunne sikre den fremtidige drift og de tekniske problemer med foreningens forum. Det har dog ikke været muligt at finde en løsning. På den baggrund blev forum lukket ned, og der arbejdes nu på, at finde et alternativt forum, som kan etableres til erstatning for medlemmerne. Planen med det lukkede forum var, at det skulle fungere som opslagsværk. Dette har vist sig, at være begrænset for mange at få adgang til, og det forsøges, om der kan finde en løsning, som kan afhjælpe dette.

To Nyhedsbreve er blevet præsenteret af bestyrelsen siden sidste generalforsamling, for at give en fornemmelse af hvad der rører sig i bestyrelsen og foreningen. Bestyrelsen er bevidst om, at med de færre blade, så er det vanskeligt at formidle om foreningens aktiviteter til medlemmerne. Og formidling til medlemmerne er vigtigt, for at man kan følge med i det arbejde som foregår, og de aktiviteter som er. Vi har også erfaret, at det kan være svært for f.eks. lokalafdelinger, at kommunikere med medlemmerne, om lokale arrangementer, når vi ikke har bladet som et regelmæssigt medie at offentligøre disse arrangementer i. Dette er naturligvis en problemstilling som bestyrelsen fremadrettet er nødt til at arbejde videre med.

 

Hermed en redegørelse af bestyrelsens og foreningens aktiviteter i det forgangne år.

 

Som en afsluttende bemærkning vil jeg benytte lejligheden til at takke den afgående formand og de afgående bestyrelsesmedlemmer for den store indsats de har leveret for i den tid de har arbejdet for foreningen.

 

Kommentarer til beretningen:

Strandtudseprojekt fortsætter ikke i 2017.

Gratis gamle blade: Der er kun 5 der har benyttet sig af tilbuddet. Lars vil gerne af med flere, så der kan ryddes lidt ud.

 

Forum: der spørges til om køb og salg bliver en del af det nye forum. Det er planen, da Facebook har varslet at der lukkes for handel med levende dyr. Der opfordres fra bestyrelsen til at byde ind med hjælp hvis man kan noget brugbart eller har kontakter at henvise til. Christian Raavig har noget input vi kan arbejde videre med.

Nyhedsbreve: Der spørges hvordan de er udgivet. Det er sket digitalt, pga. stigende portopriser.

 

Sune takkes for sin indsats, og melder at han ikke genopstiller i denne omgang. Beretningen godkendes enstemmigt.

 

1. Regnskabet fremlægges af Janni til godkendelse. Der er eksemplarer til gennemsyn. Indtægtpost er højere, da vi ikke har skulle tilbagebetale kulturstøtte. Salg på messer er faldende. Bladudgift lav, da der kun har været et blad. Netop udsendt blad er på næste års regnskab.

Advokat 500 kr er rykkergebyr.

Høj kassebeholdning, så der er mulighed for at arrangere nogle gode ture.

Søren Werthers bemærkninger:

Foreningens økonomiske overskud grundes i kontingentet størrelse og at der kun har været udgivet et medlemsblad i regnskabsåret og få medlems aktiviteter.

Da bestyrelsen har valgt, at til side sætte alle beslutninger, fra general forsamlingen 2013/14, må der stadig være krav på 4 blade om året.

Udgifter til kørsel bestyrelsesmøder er også steget betragteligt.

 

Kørsel retfærdiggøres med vigtigheden af insektmøder, så vi kan blive ved med at avle egne insekter. Vi forsøger i bestyrelsen at holde udgiften nede ved samkørsel og ved skypemøder. Søren påpeger at tidligere bestyrelser har kørt helt for egen regning. Andre påpeger hvor svært det er at få frivillige, og det bliver værre hvis folk selv skal dække udgifter.

Krav om fire blade om året: Søren mener at GF 2014 blev annulleret af bestyrelsen på GF 2015. Ingen andre husker dette, det fremgår ikke af noget referat. Søren vil undersøge dette nærmere og lave et skriftligt oplæg til den kommende bestyrelse.

Christian Raavig udpensler regler om GF gyldighed og mulighederne for menige medlemmer at indkalde til ekstraordinær GF såfremt vedtægter eller love menes brudt.

Diskussion om artikler til bladet opstartes. Der stilles spørgsmål til om vi har en bunke artikler og bare ikke udgiver, eller om der mangler artikler. Mark påpeger at han bestræber sig på at have i reserve til et blad, så der ikke skal panikskaffes. Der vendes tilbage til debat om regnskab.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

 

---pause før indkomne forslag---

 

2. Indkomne forslag

Forslag om justering af medlemskaber (se dagsorden)

Spørgsmål: hvor mange stemmer giver et familiemedlemskab? Det skal give en stemme, ligesom et almindeligt medlemskab.

Forslaget er stillet i forsøg på at imødekomme ønsker fra folk der ikke er medlem, og ikke vil betale for at få et blad, men gerne vil bidrage uden det bliver for dyrt. Støttemedlemskabet har derfor også stemmeret i dette forslag.

Hvad koster et enkelt blad til en enkelt person? Dette skal svare til hvad bladmedlemskab koster ekstra, så folk ikke bliver snydt. Et blad koster 100 kr at få sat op, trykt og sendt

Der skal findes en balance mellem at skaffe medlemmer og at bevare blad. Det er pt. Billigere at købe de enkelte blade på messerne. Lige nu er den højeste prioritet at skaffe medlemmer, så foreningen består.

Hvornår skal det nye træde i kraft? Det må gælde for næste regnskabsår, da folk lige har betalt kontingent for 17/18.

Er det muligt at tilbyde at første års medlemskab er gratis ved nytegnelser?

 

Forslaget som beskrevet i dagsorden er enstemmigt vedtaget uden indvendinger. Evt. gratis første år er ikke vedtaget, men overvejes i den nye bestyrelse.

 

3. Valg:

A. Formand.

Rune er genopstiller ikke. Der er ikke kandidater opstillet forinden. Mark Lundberg opstiller på dagen, vælges enstemmigt.

 

B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Der er fire pladser ledige i bestyrelsen, da der skal være mellem 4 og 7 medlemmer. Der ønskes en fuldtallig bestyrelse for at sikre arbejdet og foreningen, og at fylde bestyrelsen op først, dernæst overveje suppleanter.

Janni Albrektsen genopstiller

Morten Ploug Jørgensen stiller op

Christian Raavig stiller op

Christian Nielsen stiller op

 

Alle fire vælges ind uden indvendinger.

Christian Raavig præsenterer sine tanker om sit kandidatur og sine erfaringer med andet foreningsarbejde

 

C. Suppleanter

Der må vælges to suppleanter.

Claus de Haas melder sig som suppleant og melder sig i samme omgang ind i foreningen igen.

Cecilie Hvidtfeldt opstiller på skrift og vælges ind.

 

D. Revisorer

Søren Werther genvælges.

Sune Obsen stiller op og vælges.

 

7.Eventuelt

Strandtudseprojekt: Kommunen mente ikke længere de ville betale mere end et gavekort på 1000 kr for et års arbejde. Der er i øvrigt udsat køer på arealet, hvilket har påvirket bevoksningen og vandkvalitet. Der ansøges om tilladelse til at indfange par til opformering i fangenskab. Mere info pågår.

 

Lars Skov udtrykker ønske om et blad af størrelse som jubilæumsnummeret, såfremt der er artikler til det. Ikke nødvendigvis kun artikler, men også andet indhold såsom hvad der nævnes i pressen af interesse for hobbyen, samt diverse høringer og orientering om hvad der sker i lovgivning.

 

Søe Pedersen spørger til muligheden for at genoptrykke en artikel fra 1982 om en rejse til Gardasøen fulgt af en ny artikel om Søe og Runes tur i samme område. Redaktionen er positivt stemt. Oprindelig forfatter bør forsøges kontaktet før print.

Der opfordres også til flere artikler om biotoper og habitater, naturgenopretning mm.

 

Der foreslås fra IGS at sætte gang i mere fremvisning af dansk natur til børn fra stenbroen. Kræver frivillige kræfter og at der bliver brugt nogle penge på blade, så de kan tage noget med hjem.

 

Roadshows: Skal være møder rundt omkring i landet for alle for at høre hvad folk har at sige og hvad der skal til i foreningen efter deres mening. NHF skal være mere synlige og forsøge at hverve nye medlemmer. Sune vil stadig bidrage her, selvom han ikke sidder i bestyrelsen. Nogle gamle medlemmer er sandsynligvis værd at invitere direkte for at gøre opmærksom på tiltaget og få deres viden i spil.

 

Mulighed for at lave en børneundergruppe for unge medlemmer og medlemmers børn. Giver andre midler der kan søges, mulighed for at afholde andre arrangementer og nå mere ud.

___________________________________________________________________________________________________________________________________